Skip to main content

Reklamacje i zwroty

  1. W sprawach reklamacji w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu +48 532 318 829 lub mailowo alekwaszkiewicz@gmail.com . W przypadku gdy klient odbiera od kuriera lub listonosza uszkodzona przesyłkę zawsze robi to na własne ryzyko. Firma VitaFan MaDin Sp. z o.o., Sp.k. nie uwzględnia reklamacji dotyczących uszkodzonych paczek i gwarantuje, że paczki które opuszczają ich siedzibę są kompletne i nienaruszone. Jednocześnie informujemy, że przyjęcie uszkodzonej paczki uniemożliwia jej reklamacje w przypadku braków lub uszkodzeń zawartości. Polecamy każdemu z klientów w takim przypadku odmowę przyjęcia przesyłki z powodu jej uszkodzenia.
  2. Kupując produkty w naszym sklepie można zwrócić towar do 14 dni roboczych bez podania przyczyny , zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zwrot lub wymiana towaru odbywa się zawsze na koszt klienta. Warunkiem zwrotu pieniędzy na konto lub adres osobisty klienta jest to, że towar jest w stanie nienaruszonym czyli jego opakowanie nie jest uszkodzone i żadna z plomb zabezpieczających nie jest zerwana. Firma VitaFan MaDi Sp. z oo., Sp.k.. nie przyjmuje reklamacji otwartych produktów.
  3. W przypadku zaginięcia paczki spowodowanego przez Pocztę Polską S.A. lub Kuriera firma VitaFan MaDi Sp. z o.o., Sp.k. zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia reklamacji u przewoźnika. Czas reklamacji przedłuża się w takim  przypadku o czas potrzebny firmie przewozowej do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku Poczty Polskiej S.A. czynności wyjaśniające trwają jeden miesiąc  , w przypadku Kuriera nawet do trzech miesięcy. VitaFan MaDi Sp. z o.o., Sp.k. zobowiązuje się do zwrotu zagubionego towaru lub ekwiwalentu pieniężnego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania od przewoźnika wymienionego wyżej. Zwrot pieniędzy odbywa się zawsze za pomocą przelewu bankowego na konto uprzednio wskazane przez osobę dokonującą reklamacji.
  4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.